زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۶ آبان ساعت 15:48 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۸/۲۶ ساعت 15:48    تعداد بازدید: 3118    کد مطلب: 5628

معاون درمان


نام ونام خانوادگی:دکتر حمیدمهاجر 

مدرک تحصیلی:بوردتخصصی گوارش وکبد

مسوولیت: معاون درمان

معاون درمان تحت نظارت مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.

نمونه وظایف و مسئولیتها :

* مسؤولیت حسن اجرای کلیه امور اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام و وظایف اداری و مالی واحدهای درمانی (مستقیم و غیر مستقیم) تابعه استان
* راهبری و هدایت واحدهای درمانی تابعه و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در سطح استان در نیل به اهداف و سیاست های تعیین شده از سوی سازمان با استفاده مؤثر از مجموع منابع و امکانات در دسترس
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر و مراکز کلینیکهای طب کار و خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای با همکاری ادارات کل ذیربط به منظور اطمینان از حسن اجرای بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی و رعایت مفاد قانون تأمین اجتماعی
* هدایت ، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به نیاز سنجی اقلام دارویی و تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر لوازم مورد نیاز واحدهای درمانی تابعه و هماهنگی با اداره کل درمان مستقیم به منظور تأمین نیازهای مذکور و هماهنگی لازم درخصوص تحویل و توزیع آن به واحدها.
* هماهنگی لازم با اداره کل تأمین اجتماعی استان به منظور برقراری ارتباط مؤثر بین واحدهای طب کار، کمیسیونهای پزشکی و واحدهای (شعب و نمایندگی) حوزه عملکرد در انجام بهینه وظایف مربوط
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به پیش بینی ایجاد و بسط دفاتر با توجه به توان بالفعل و بالقوه (مستقیم، غیر مستقیم ) تخصصهای موجود، بیماردهی، جمعیت تحت پوشش، امکانات و توانائیها و قابلیتهای منطقه.
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مطالعاتی و آماری مربوط به طیف صدمات شغلی بیمه شدگان براساس حادثه ناشی از کار و بیماریهای شغلی در حوزه عملکرد با توجه به فعالیت اقتصادی و ارائه گزارش به اداره کل درمان مستقیم
* تمهیدات لازم به منظور حضور فعال کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای اجرایی تابعه در کمیته موضوع ماده 18
آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور حسب مورد
* تمهیدات لازم به منظور تقویت خانه بهداشت کارگری به منظور کاهش حادثه و بیماریهای شغلی و کاهش هزینه درمان در چارچوب دستورالعملها و ضوابط مصوب
* تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

اجراء

* کسب و آگاهی از اهداف، سیاستها و خط مشی های کلی سازمان
* اعمال تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کمیته های بیمارستان به منظور ارائه گزارش مدیریتی به اداره کل درمان مستقیم
* تمهیدات لازم به منظور راه اندازی و افتتاح واحدهای درمانی در چارچوب مقررات و ضوابط و برنامه و بودجه مصوب سازمان از طریق پیگیری و همکاری با واحدهای ذیربط در این خصوص
* بررسی گزارشهای ارائه شده از جانب مؤسسه حسابرسی به منظور پاسخگوئی و پیگیری رفع موانع در سایر موارد مرتبط
* تهیه و تنظیم دستور اداری به حوزه های تابعه به منظور ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه انجام صحیح حسب مورد
* مشارکت فعال ومؤثر در شوراها، هیأتها، کمیته‌ها وکمیسیونها و جلسات هماهنگی و مشورتی براساس مقررات و اختیارات تفویضی
* اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع، انتصاب و انتقال کارکنان، تغییر وضعیت پرسنلی و سایر موارد اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه
* پیشنهاد و اظهار نظر درخصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارآیی و اثر بخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق  برخورداری کارکنان از پاداشهای تشویقی در چارچوب مقررات به مقام مافوق
* تشریک و تلفیق مساعی با افراد تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده صحیح از نیروی انسانی موجود

نظارت و ارزشیابی 

* نظارت مستمر بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه و ارزشیابی کمی و کیفی واحدهای مذکور از طریق اعزام کارشناس و اخذ گزارشهای ادواری
* نظارت بر عملیات اجرایی واحدهای تابعه به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، مصوبات شورایعالی و هیأت مدیره دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی واحدهای ذیربط در ستاد مرکزی
* مراقبت بر حسن اجرای مواد 90، 54، 66، 88  قانون، موضوع ماده 10 قانون کار در چارچوب دستورالعملهای صادره
* نظارت بر حسن اجرای معاینات استخدامی موضوع مواد 80 قانون کار و 54 قانون تأمین اجتماعی توسط مراکز مستقل و کلینیکهای طب کار و ارائه گزارش به واحد ستادی ذیربط
* نظارت بر نحوه عقد قرارداد خرید خدمات پزشکی و بهداشتی از پزشکان واحدها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی و ارائه گزارش به اداره کل درمان غیر مستقیم
* نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص، عمومی ، دندانپزشکان، کادر پرستاری، مامایی، اطاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دارویی و نحوه مدیریت بیمارستانها، مراکز درمانی تابعه و بررسی مقایسه عملکرد موارد مذکور با در نظر گرفتن امکانات و شرایط واحد و ارائه طریق واحد حسب مورد

آدرس: خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر1-طبقه5

شماره تلفن:32657963

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha

همکار ماما 1394/2/20 - 15:57
rateup0
ratedown0
پاسخ
comment باعرض سلام وادب خدمت جناب آقای دکتر یه گلایه از تعطیلی کلینیک مامایی درمانگاه بوعلی شهرستان کاشان داشتم، انشأالله باعنایت وپیگیری شما به مناسبت روز ماما مجددا راه اندازی شود،باتشکر